វីតាមីនដាក់ទឹកពុះ (ប្រម៉ូសិន50%)Pomegranate Extract, Tripeptide Fish Collagen

AvailabilityIn stock
SKU
V-0227-1
Special Price $17.50 Regular Price $35.00

(ទិញ1ថែម1) 10Tablets 41000mg

វីតាមីនដាក់ទឹកពុះ Pomegranate Extract, Tripeptide Fish Collagen.

Amado KA-NE Z ជាប្រភេទវីតាមីនដាក់ទឹកពុះ ប្រភេទគ្រាប់ដែលផ្សំចេញពីផ្លែទទឹមធម្មជាតិ

គ្មានជាតិគីមីរូមបញ្ចូល ខូឡាជែនទ្រីប៉េបថាយផ្លែត្រសក់ក្រអូប ខូឡាជែនប៉េបថាយត្រីសាល់ម៉ុន

និងវីតាមីនចំរុះជាច្រើនមុខសរុប ៤១០០mg/គ្រាប់ ល្អជាងវីតាមីន C&E ២០ ទៅ ​៥០ដង។

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32