ខូឡាជែន​ (ប្រម៉ូសិន 50%) Collagen Hydrolyzed Fish

AvailabilityIn stock
SKU
V-0227-2
Special Price $20.00 Regular Price $40.00

Collagen Hydrolyzed Fish

Amado Collagi Collagen ជាប្រភេទខូឡាជែនដែលចម្រាញ់ពី​ ត្រីសមុទ្រទឹកជ្រៅ (Hydrolyzed

Fish) ប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រភេទខូឡាជែនជំនាន់ទី៣ ​ទ្រីប៉េបថាយដែលមានម៉ូលេគុលតូចល្អិត

ងាយរលាយក្នុងទឹកជ្រាបបានលឿនលើសពីខូឡាជែនធម្មតារាប់លានដង។

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32