វីតាមីនខូឡាជែន (ប្រម់ូសិន 50%) Rice Extract, Ascorb Acid (Vitamin C,E,B6,B2.30Tables)

AvailabilityIn stock
SKU
V-0227-4
Special Price $18.20 Regular Price $28.00

វីតាមីនខូឡាជែន Rice Extract, Ascorb Acid (Vitamin C,E,B6,B2.30Tables)

Amado Cerigi ជាវីតាមីនខូឡាជែនគ្រាប់ផ្សំចេញពីកំពីងស្រូវអង្ករធម្មជាតិ ១០០% រួមបញ្ចូល

សាច់ត្រីខូឡាជែនទ្រីប៉េបថាយ វីតាមីនC, វីតាមីនE, Vitamin B6, Vitamin B2, សង្ក័យ និង

វីតាមីនជាច្រើនទៀត​ ដែលជំនួយដល់កោសិកាស្បែកពីកន្ទួលរមាស់ ក្រហាយ និងការរលាក។

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32