ហ្វៃប័រ (ប្រម៉ូសិន 50%) Fiber Mixed Berry Flavour, 5Sachets 75000mg.

AvailabilityIn stock
SKU
V-0227-5
Special Price $17.50 Regular Price $35.00

75000mg.

Amado Pre-B Fiber ជាហ្វៃប័រ(Fiber) ប្រភេទម្សៅឆុងទឹក ដែលជួយសម្រកជាតិខ្លាញ់បានល្អ នឹងថែរក្សារអោយរាងស្វែល ។

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32