អាគុយសាក 150W car Inverter (បញ្ចុះតម្លៃ 40%)

AvailabilityIn stock
SKU
W-0014-1-3
Special Price $15.00 Regular Price $25.00

ផ្តល់ថាមពល 150 វ៉ាត់ DC បន្តទៅ AC និងថាមពល 180 វ៉ាត់ភ្លាមៗ ល្អបំផុតសម្រាប់សាក ipad, laptop, DJI Drone

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32