ក្រដាស់សំរាប់ជូតសំអាត ក្នុងមន្ទីពិសោធន៍ tisue

AvailabilityIn stock
SKU
W-0254-2
$160.00

ទំហំ/ ទម្ងន់

15Pack/Carton

ចំនួនសន្លឹក៖ ២៨០ សន្លឹក

ក្រដាស់ជូតក្នុងមន្ទីពិសោធ៍

KIMTECH SCIENCE

Delicate Task Wipers Code : 34721

Wiping and Cleaning Option Products and laboratory

Equipment such as glass, coated plastic lenses and safety Glasses

Size : 37.00x42.00cm

Sheet Count : 280 Sheets

No of ply : 1ply

ជម្រើសជូត និងសម្អាត ផលិតផល និងមន្ទីរពិសោធន៍

គ្រឿងបរិក្ខារដូចជាកញ្ចក់ កញ្ចក់ផ្លាស្ទិចស្រោប និងវ៉ែនតាសុវត្ថិភាព

ទំហំ : 37.00x42.00cm

ប្រើប្រាស់ក្នុងការជូតក្រដាស់សំរាប់ជូតសំអាត

គុណភាព៖ល្អ

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32