ក្រដាស់ជូតដៃ ស្កត បែប រ៉ូល tisue

AvailabilityIn stock
SKU
W-0254-3
$38.00

ទំហំ/ ទម្ងន់

6Roll/Carton

ក្រដាស់ជូតដៃ ស្កត បែប រ៉ូល

Scott Slimroll towel

Code : 82280

Length : 176 m(Total 1,056m/case)

no of ply : 1ply

Size : (Width) 20cmx25cm

គុណភាព៖ល្អ

របៀបប្រើ៖ អាចជូតសម្អាតដៃ

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32