ក្រដាស់ជូតដៃ ស្កត ៣បត់ សាច់រឹង tisue

AvailabilityIn stock
SKU
W-0254-5
$36.00

ទំហំ/ ទម្ងន់
16pack/Carton

ក្រដាស់ជូតដៃ ស្កត ៣បត់ សាច់រឹង

SCOTT M-Fold Hand towel

(Code : 28610)

Sheet Count : 250 Sheet (total 4,000 Sheet/Case)

no of ply:1 ply

Sheet Size (Width) 23.0x24.0cm

គុណភាព៖ល្អ

ជាប្រភេទក្រដាស់សំរាប់ជូតដៃ

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32