ប្រអប់ក្រដាស់ជូតដៃ បែបហូតសន្លឹក tisue

AvailabilityIn stock
SKU
W-0254-7
$26.00

ទំហំ/ ទម្ងន់

1unit/Carton

ប្រអប់ក្រដាស់ជូតដៃ

Aquarius Hand Towel Dispenser

(Code : 70220)

Size : 28.0cm x 23.0cm x 11.6cm

គុណភាព៖ល្អ

ជាប្រភេទប្រអប់ប្រអប់ដាក់ក្រដាស់បង្គន់

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32