ក្រដាស់បង្គន់កងធំ 2 ស្រទាប់ tisue

AvailabilityIn stock
SKU
W-0254-8
$36.00

ទំហំ/ ទម្ងន់
12Roll/Carton

ក្រដាស់បង្គន់កងធំ 2 ស្រទាប់

Kimsoft jumbo Roll Toilet Tissue

(Code : 3719) Thailand

Roll Length : 300 M

No of ply : 2 ply

គុណភាព៖ល្អ

ជាប្រភេទក្រដាស់សំរាប់ជូតដៃ

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32