បាយឆាបង្កង

AvailabilityIn stock
SKU
V-0236-5
$5.00

1​ប្រអប់​

បាយឆាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ ញាំហើយចង់ញាំទៀត​

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32