ទឹកប្រេងខ្យង oyster sauce ( 200ml)

AvailabilityIn stock
SKU
W-0259-3
$0.63

ទំហំ/ ទម្ងន់ 200ML

NGOV HENG OYSTER SAUCEទឹកប្រេងខ្យងធម្មជាតិគ្មានជាតិគីមី មិនប៉ះ

ពាល់សុខភាពបន្ថែមរសជាត់នៃម្ហូប​របស់លោកអ្នក

គុណភាព៖ល្អ

របៀបប្រើ៖ គ្រឿងទេសប្រេីសម្រាប់ធ្វេី ម្ហូប បន្ថែមរសជាតិ

ផលិតពី៖ផលិតក្នុងស្រុក

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32