ទឹកខ្មេះដបជ័រ

AvailabilityIn stock
SKU
W-0259-4
$0.30

ទំហំ/ ទម្ងន់ 450ML

NGOV HENG VINEGARទឹកខ្មេះ ធម្មជាតិគ្មានជាតិគីមី មិនប៉ះពាល់សុខភាព

បន្ថែមរសជាត់នៃម្ហូប​របស់លោកអ្នក

គុណភាព៖ល្អ

របៀបប្រើ៖ គ្រឿងទេសប្រេីសម្រាប់ធ្វេី ម្ហូប បន្ថែមរសជាតិផលិតពី៖ផលិតក្នុងស្រុក

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32