ទឹកសុីវអុីសណ្ដែកសៀងពិសេស soy sauce

AvailabilityIn stock
SKU
W-0259-7
$0.50

ទំហំ/ ទម្ងន់ 500ML

NGOV HENG SOY SAUCE SIGN BIG EARTHទឹកសុីវអុី ធម្មជាតិគ្មានជាតិ

គីមី មិនប៉ះពាល់សុខភាពបន្ថែមរសជាត់នៃម្ហូប​របស់លោកអ្នក
គុណភាព៖ល្អ

របៀបប្រើ៖ គ្រឿងទេសប្រេីសម្រាប់ធ្វេី ម្ហូប បន្ថែមរសជាតិ

ផលិតពី៖ផលិតក្នុងស្រុក

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32