ទឹកសុីវអុីសណ្ដែកសៀងពិសេស Soy sauce 750ml

AvailabilityIn stock
SKU
W-0259-8
$0.75

ទំហំ/ ទម្ងន់ 750ML

NGOV HENG SOY SAUCE SIGN BIG EARTH

ទឹកសុីវអុី ធម្មជាតិគ្មានជាតិគីមី មិនប៉ះពាល់សុខភាពបន្ថែមរសជាតិនៃម្ហូប​

របស់លោកអ្នក

គុណភាព៖ល្អ

របៀបប្រើ៖ គ្រឿងទេសប្រេីសម្រាប់ធ្វេី ម្ហូប បន្ថែមរសជាតិ

ផលិតពី៖ផលិតក្នុងស្រុក

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32