ទឹកសុីវអុីពិសេសសញ្ញាផែនដី Soy sauce 50ml

AvailabilityIn stock
SKU
W-0259-10
$0.48

ទំហំ/ ទម្ងន់ 50ML

NGOV HENG SOY SAUCE SIGN BIG EARTHទឹកសុីវអុី ធម្មជាតិគ្មាន

ជាតិគីមី មិនប៉ះពាល់សុខភាពបន្ថែមរសជាត់នៃម្ហូប​របស់លោកអ្នក

គុណភាព៖ល្អ

របៀបប្រើ៖ គ្រឿងទេសប្រេីសម្រាប់ធ្វេី ម្ហូប បន្ថែមរសជាតិ

ផលិតពី៖ផលិតក្នុងស្រុក

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32