ទឹកត្រីបង្កងខៀវ Fish sauce

AvailabilityIn stock
SKU
W-0259-13
$0.38

ទំហំ/ ទម្ងន់ 750ML

NGOV HENG FISH SAUCE BLUE SHRIMP

ទឹកត្រីបង្កងក្រហម ធម្មជាតិគ្មានជាតិគីមី មិនប៉ះពាល់សុខភាពបន្ថែមរ

សជាត់នៃម្ហូប​របស់លោកអ្នក

គុណភាព៖ល្អ

របៀបប្រើ៖ គ្រឿងទេសប្រេីសម្រាប់ធ្វេី ម្ហូប បន្ថែមរសជាតិ

ផលិតពី៖ផលិតក្នុងស្រុក

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32