ទឹកត្រីផែនដី Fish sauce

AvailabilityIn stock
SKU
W-0259-15
$0.50

ទំហំ/ ទម្ងន់ 750mL

NGOV HENG FISH SAUCE EARTH

ទឹកត្រីផែនដី ដបជ្រុង ធម្មជាតិគ្មានជាតិគីមី មិនប៉ះពាល់សុខភាពបន្ថែមរសជាត់នៃម្ហូប​របស់លោកអ្នក

គុណភាព៖ល្អ

របៀបប្រើ៖ គ្រឿងទេសប្រេីសម្រាប់ធ្វេី ម្ហូប បន្ថែមរសជាតិ

ផលិតពី៖ផលិតក្នុងស្រុក

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32