ទឹកត្រីពិសេសសញ្ញាកប៉ាល់ 750mL Fish sauce

AvailabilityIn stock
SKU
W-0259-18
$1.10

ទំហំ/ ទម្ងន់ 750mL

NGOV HENG SPECIAL FISH SAUCE SHIP

ទឹកត្រីពិសេសសញ្ញាកប៉ាល់ ធម្មជាតិគ្មានជាតិគីមី មិនប៉ះពាល់សុខភាព

បន្ថែមរសជាត់នៃម្ហូប​របស់លោកអ្នក

គុណភាព៖ល្អ

របៀបប្រើ៖ គ្រឿងទេសប្រេីសម្រាប់ធ្វេី ម្ហូប បន្ថែមរសជាតិ

ផលិតពី៖ផលិតក្នុងស្រុក

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32