ទឹកត្រីពិសេសសញ្ញាផែនដី fish sauce

AvailabilityIn stock
SKU
W-0259-19
$1.10

ទំហំ/ ទម្ងន់ 750mL

NGOV HENG FISH SAUCE SIGN EARTH

ទឹកត្រីពិសេសសញ្ញាផែនដី ធម្មជាតិគ្មានជាតិគីមី មិនប៉ះពាល់សុខភាពបន្ថែមរសជាត់នៃម្ហូប​របស់លោកអ្នក

គុណភាព៖ល្អ

របៀបប្រើ៖ គ្រឿងទេសប្រេីសម្រាប់ធ្វេី ម្ហូប បន្ថែមរសជាតិ

ផលិតពី៖ផលិតក្នុងស្រុក

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32