អង្ករផ្កាខ្ញីដើម លេខ1 Rice

AvailabilityIn stock
SKU
W-0227-2
$40.00

ទំហំ/ ទម្ងន់ ៥០kg

អង្ករផ្កាខ្ញីដើម លេខ1ខេត្តបាត់ដំបង ស្រូវវស្សា

អង្គរគ្មានសារធាតុគីមិ អង្ករខ្មែរ. អង្ករសុទ្ធ

ធម្មជាតិ100%

គុណភាព៖មានគុណភាពល្អ

ផលិតពី៖ ក្នុងស្រុក

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32