ឧបករណ៍បញ្ចាំងកុនសេរីចាស់ សម្រាប់ដាក់តាំងលំអរ

ឧបករណ៍បញ្ចាំងកុនសេរីចាស់ សម្រាប់ដាក់តាំងលំអរ

AvailabilityIn stock
SKU
V-0021-9
$15.00

ឧបករណ៍បញ្ចាំងកុនសេរីចាស់ សម្រាប់ដាក់តាំងលំអរ

Size: W=14cm, L=4.5cm, H=19cm

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:ឧបករណ៍បញ្ចាំងកុនសេរីចាស់ សម្រាប់ដាក់តាំងលំអរ
Powered by Inklusivity